Aktualności
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej prowadzi rekrutację na dwusemestralne Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – XXI edycja. Celem studiów jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO funkcjonujące na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej rozpoczyna rekrutację na dwusemestralne Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – XX edycja.
Subskrypcja