Aktualności
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej rozpoczyna rekrutację na Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – XXIV edycja. Celem studiów jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowany problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej rozpoczyna rekrutację na dwusemestralne Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – XXIII edycja.
Subskrypcja