Aktualności
Celem studiów jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowany problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Studia przeznaczone są dla: inspektorów i starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp, właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm zainteresowanych wdrażaniem systemu zarządzania bhp.
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej rozpoczyna rekrutację na Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – XXIV edycja. Celem studiów jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowany problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Subskrypcja